Feel free to ask!
Latvia
SIA "Goose"
Stacijas iela 49-4, Ludza, Ludzas novads, LV-5701

info@getify.eu
+371 29170671
+371 291 70 671
info@getify.eu
© 2024 Getify
SIA GOOSE ir noslēdzis līgumu Nr. BIZIN-I-2022/162 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par inkubācijas atbalsta saņemšanu projektā „Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators”, projekta identifikācijas numurs 3.1.1.6/16/I/001 ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.